Se vad vi kan göra för dig

Anläggning

Vi har en lång och bred erfarenhet av anläggning av utemiljöer. Sedan vår start har vi
genomfört hundratals anläggningar av utemiljöer. Projektens storlek varierar stort, allt från små detaljer i villaträdgårdar till stora offentliga miljöer. Vår maskinpark är anpassad för både stora och mindre arbeten, samt platser som är svåråtkomliga. Vi arbetar och samordnar med alla förekommande material och beläggningar inom utemiljö.


Utgångspunkten för alla anläggningsprojekt är er fastighet, dina önskemål och behov. Varje anläggningsprojekt startar med ett möte, där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål. Vi kan också ge förslag på olika lösningar. Därefter upprättas ett prisförslag med specifikation utifrån dina önskemål.
 

Linde Utemiljös målsättning är att alltid leverera högsta kvalité på ett smidigt sätt, inom de tidsramar som vi kommer överens om.

 

Exempel på arbeten som vi utför:
 Beläggningar i betong, natursten och övrig sten
 Anläggning av stödmur, kantsten etc.
 Anläggning av trappor
 Gräsmattor, både med sådd och färdigt gräs
 Konstgräsplaner
 Plantering av träd, buskar, häck, och perenner
 Montering och uppförande av staket
 Gräv och schakt
 Uppröjning och återskapande
 Grundarbeten för byggnation av altandäck
 Grundarbeten för byggnation av växthus
 Husdränering
 Ritning och planering för din utemiljö
 Lekplatser och utegym

 

Har du några andra önskemål eller funderingar kring din utemiljö, tveka inte att höra av dig till oss!

 

Grönyteskötsel & underhåll

Vi utför skötsel och underhåll av utemiljöer på uppdrag av bostadsrättsföreningar, byggbolag, samfälligheter, industrier, privat och kommunalt ägda hyresfastigheter samt privata villaägare. Vi erbjuder fortlöpande skötsel jämte enstaka insatser efter behov och önskemål från er.
 

Av oss får du professionell hjälp med underhåll av gröna – och hårdgjorda ytor för att göra er utemiljö så behovsanpassad och vacker som möjligt. En kontinuerlig skötsel förlänger livslängden på er investering.
 

Exempel på arbeten som vi utför:
 Gräsklippning av varierande ytor
 Häckklippning
 Bevattning
 Plantering
 Beskärning
 Gödsling
 Sopning
 Rengöring av utemiljöer
 Trädfällning
 Trimning/slöjröjning
 Leverantör av växter

 

Allt genomförs med ett miljötänk, utifrån vår miljöpolicy. Vår personal är lyhörda för era
önskemål och har en god kunskap kring vilka insatser som kan komma att behövas. Låt oss hjälpa dig med din utemiljö!

Idrottsanläggningar, golfbanor och vinteranläggningar

I Norden har vi en kort men intensiv period där vi är beroende av våra gräsytor för många idrotter. Det är viktigt att gräsytorna är både slitstarka och håller en hög kvalité. För att uppnå en fullgod gräsyta krävs både kunskap och rätt hjälpmedel. Vi har en lång erfarenhet av att både anlägga och underhålla gräsytor för både friidrott, fotboll och golf.

 

Vi har även personal som är utbildade inom skidanläggningar, vilket omfattar snöläggning, liftsystem samt preparering av backar.
 

Vårt arbete omfattar allt från konsultation och anläggning till fortlöpande underhåll. Vi
skräddarsyr en lösning utifrån ert behov. Vid hembesök av privatkunder debiterar vi en
timmes konsultation á 500 kr ink moms.

 

Trädvård

Våra träd och buskar kräver omsorg som är viktigt ur ett funktionellt-, biologiskt- och estetiskt perspektiv. Vi utför trädbeskärningar, röjning och planteringar av träd. Vi kan också hjälpa er med konsultation kring era träd. Vi har dokumenterad trädvårdskunskap.

 

 

Snö- och halkbekämpning

Under vinterhalvåret är vår maskinpark och personal rustad för snö och halkbekämpning. Vi åtar oss uppdrag på bland annat industrifastigheter, flerbostadshus, gång- och cykelbanor samt privata fastigheter i Norrköping med omnejd.
 

Vi har både små och medelstora hjullastare och traktorer till vårt förfogande. Utöver sandning och snöröjning kan vi även erbjuda er saltning och bortforsling av snömassor.

 

När våren nalkas hjälper vi er givetvis med grusupptagning och vårstädning. Vi erbjuder er en komplett uppsättning av tjänster för din utemiljö, året runt!