Kvalitets & Miljöpolicy


Kvalitet

Uppdrag som vi åtar oss ska genomföras av professionell personal som lever upp till och infriar de krav på kvalitet som avtalas med våra uppdragsgivare.

Linde Utemiljö har som affärsidé att som totalentreprenör anlägga, underhålla och förbättra utemiljöer av olika slag. Uppdrag som vi åtar oss genomförs av professionell och kunnig personal. Ni som anlitar oss ska känna er nöjda utifrån era önskemål och behov. Vi strävar efter att era önskemål om tid för färdigställande infrias, om det är praktiskt möjligt. 

Vi är en förtroendefull partner, som levererar tjänster till såväl näringslivet som till den privata marknaden och den offentliga sektorn. Vi ska vara det självklara valet inom utemiljö. För att uppnå detta är vi lyhörda för våra kunders synpunkter. Era behov, krav och förväntningar är det som styr vårt arbete. Den kvalitet vi ger er är ett mått på våra prestationer och det genomsyrar hela verksamheten. 

Linde Utemiljös ledord inom kvalitéarbetet är kompetens, samarbete, uppföljning, 
tillgänglighet, långsiktighet och stabilitet. 

Kvalitetspolicy för Linde Utemiljö är inskriven i våra bolagshandlingar i sin helhet, önskar ni ta del av denna samt våra mål går det bra att kontakta oss. Vid upphandling av större objekt skickas den fullständiga versionen med som en bilaga 

Miljö

Genom att systematiskt värdera och ständigt förbättra vårt arbetssätt, ska Linde Utemiljö förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten. Vi är ett företag som har ett starkt engagemang för en bättre och framförallt hållbar miljö och framtid.

Linde Utemiljö ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer. Vi strävar efter 
ständiga förbättringar i vårt miljöarbete. Vi arbetar både internt, för en fortsatt miljö- och 
hälsoanpassning av verksamheten, men även externt, för en minskad miljöpåverkan av våra 
tjänster. 

Nedan presenteras ett urval av våra åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan.